18/01/2018Nhà phố
+7

Kiến trúc sư

Lê Thị Như Lan

Vị trí

Quận 12

Diện tích

Năm

2017

Kinh phí


18/01/2018Căn hộ

Kiến trúc sư

Nguyễn Quý Thanh

Vị trí

Quận 2

Diện tích

100.0 m2

Năm

2016

Kinh phí


18/01/2018Nhà phố
+2

Kiến trúc sư

Dư Tiến Dũng

Vị trí

Huyện Bến Lức

Diện tích

100.0 m2

Năm

2017

Kinh phí

800.0 triệu đồng


17/01/2018Nhà phố
+11

Kiến trúc sư

Lê Thị Như Lan

Vị trí

Quận 12

Diện tích

120.0 m2

Năm

2017

Kinh phí

2200.0 triệu đồng


17/01/2018Nhà phố
+3

Kiến trúc sư

Đặng Thế Mỹ - Đặng Di Lâm

Vị trí

Quận 2

Diện tích

110.0 m2

Năm

2016

Kinh phí

2800.0 triệu đồng

Bạn đã sẵn sàng kết nối cùng nhathauvang.com chưa?

  GỬI YÊU CẦU