Nhà Chị Cẩm Tú Tô Ký – Hóc Môn

KHÁCH HÀNG

LÊ THỊ CẨM TÚ

DIỆN TÍCH

4.6 X16M, SÂN SAU 4.6X4M

VỊ TRÍ

TÔ KÝ - HÓC MÔN

CHI PHÍ ĐẦU TƯ

920 Triệu

QUY MÔ

1 TRỆT 1 LẦU ,1 TUM

Chị Cẩm Tú Tô Ký - Hóc Môn

Chị Cẩm Tú Tô Ký - Hóc Môn

Chị Cẩm Tú Tô Ký - Hóc Môn

Chị Cẩm Tú Tô Ký - Hóc Môn

Chị Cẩm Tú Tô Ký - Hóc Môn

Chị Cẩm Tú Tô Ký - Hóc Môn

Chị Cẩm Tú Tô Ký - Hóc Môn

Chị Cẩm Tú Tô Ký - Hóc Môn

Chị Cẩm Tú Tô Ký - Hóc Môn

Chị Cẩm Tú Tô Ký - Hóc Môn

Chị Cẩm Tú Tô Ký - Hóc Môn

Chị Cẩm Tú Tô Ký - Hóc Môn

Chị Cẩm Tú Tô Ký - Hóc Môn

Chị Cẩm Tú Tô Ký - Hóc Môn