Nhà Anh Khánh Quận 7

KHÁCH HÀNG

Anh Khánh

DIỆN TÍCH

410m2

VỊ TRÍ

Quận 7

CHI PHÍ ĐẦU TƯ

2 Tỷ 630 Triệu

QUY MÔ

1 trệt 1 lửng 3 lầu ( 5 tấm)

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7

Nhà Anh Khánh Quận 7