Nhà Anh Kiên Bến Cát – Bình Dương

KHÁCH HÀNG

Nhà Anh Kiên

DIỆN TÍCH

412m2

VỊ TRÍ

Bình Dương

CHI PHÍ ĐẦU TƯ

1 Tỷ 998 Triệu

QUY MÔ

1 trệt 3 lầu ( 4 tấm)

Nhà Anh Kiên Bến Cát - Bình Dương

Nhà Anh Kiên Bến Cát - Bình Dương

Nhà Anh Kiên Bến Cát - Bình Dương

Nhà Anh Kiên Bến Cát - Bình Dương

Nhà Anh Kiên Bến Cát - Bình Dương

Nhà Anh Kiên Bến Cát - Bình Dương

Nhà Anh Kiên Bến Cát - Bình Dương

Nhà Anh Kiên Bến Cát - Bình Dương

Nhà Anh Kiên Bến Cát - Bình Dương

Nhà Anh Kiên Bến Cát - Bình Dương

Nhà Anh Kiên Bến Cát - Bình Dương

Nhà Anh Kiên Bến Cát - Bình Dương

Nhà Anh Kiên Bến Cát - Bình Dương

Nhà Anh Kiên Bến Cát - Bình Dương

Nhà Anh Kiên Bến Cát - Bình Dương

Nhà Anh Kiên Bến Cát - Bình Dương