Nhà Anh Thạch Phước Long B – Quận 9

KHÁCH HÀNG

Nhà Anh Thạch

DIỆN TÍCH

395m2

VỊ TRÍ

Phước Long B, Quận 9, TP HCM

CHI PHÍ ĐẦU TƯ

2 Tỷ 270 Triệu

QUY MÔ

1 trệt 3 lầu ( 4 tấm)

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9

Nhà Anh Thạch Phước Long B - Quận 9