Điều Khoản Sử Dụng

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

NHATHAUVANG xin chân thành cám ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bắt đầu khám phá NHATHAUVANG.COM cũng như sử dụng các dịch vụ trên website, xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản Thoả thuận này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website NHATHAUVANG.COM sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản Thoả thuận. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Thoả thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email [email protected].

Điều khoản Thoả thuận này được ký kết giữa NHATHAUVANG.COM với bất kỳ một cá nhân tổ chức hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng website NHATHAUVANG.COM (được gọi chung là “người sử dụng” hoặc “bạn”).

Bạn cần biết và nhận thức rõ ràng rằng NHATHAUVANG.COM thuộc quyền sở hữu và quản  lý của Công ty Cổ phần Công Nghệ Thiên Minh, là website được thiết kế cho phép thông tin về kiến trúc xây dựng và các lĩnh vực liên quan, bao gồm cả việc những người sử dụng đăng thông tin tìm kiếm nhà thầu xây dựng, hoặc tương tác với những người sử dụng đó. NHATHAUVANG.COM chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được, hoặc tải lên các tập tin đa phương tiện.

1. Quyền hạn, Trách nhiệm và hạn chế đối với người sử dụng

  1. Quyền hạn của khách hang

Khách hàng có quyền truy cập và sử dụng mọi dịch vụ, công cụ hỗ trợ do NHATHAUVANG.COM cung cấp trên website tùy thuộc vào việc đăng ký và phân cấp của NHATHAUVANG.COM.

Khách hàng có quyền lựa chọn cho mình dịch vụ, thông tin và sản phẩm phù hợp do NHATHAUVANG.COM cung cấp theo nhu cầu và khả năng của mình.

  1. Trách nhiệm của người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và sử dụng website NHATHAUVANG.COM với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với: (i) việc bạn sử dụng website NHATHAUVANG.COM, kể cả vùng tương tác bất kỳ, (ii) việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website NHATHAUVANG.COM, (iii) phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn kết nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website NHATHAUVANG.COM.

Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập tới NHATHAUVANG.COM. đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới website NHATHAUVANG.COM.

  1. Hạn chế đối với người sử dụng

Khi truy cập tới website NHATHAUVANG.COM, bạn đồng ý sẽ không:

•    Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên NHATHAUVANG.COM;

•    Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;
•    Thực hiện bất kỳ hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của NHATHAUVANG.COM quá nhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hay không cân xứng với cách sử dụng NHATHAUVANG.COM;

•    Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào;

•    Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

•    Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

•    Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website NHATHAUVANG.COM;
•    Gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin đại chúng khác, cho dù với mục đích thương mại hay không;

•    Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;

•    Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;

•    Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến;

Khi có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép website NHATHAUVANG.COM, bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của bạn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

•    Bạn thừa nhận Nội dung trên website NHATHAUVANG.COM nói chung do NHATHAUVANG.COM, cộng tác viên cá nhân về nội dung (“Cộng tác viên”), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Bạn thừa nhận website NHATHAUVANG.COM cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.
•    Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể: (i) tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ. Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “website NHATHAUVANG.COM” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, website NHATHAUVANG.COM, các cộng tác viên, và/hoặc những người sử dụng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp

Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua website NHATHAUVANG.COM phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website NHATHAUVANG.COM mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”.

Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó , hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website NHATHAUVANG.COM quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép website NHATHAUVANG.COM cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép website NHATHAUVANG.COM dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

3. Các vùng tương tác

Bạn thừa nhận, website NHATHAUVANG.COM có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới website NHATHAUVANG.COM và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng, website NHATHAUVANG.COM không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tập tin được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, website NHATHAUVANG.COM có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác.

Tuy nhiên, website NHATHAUVANG.COM, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Điều khoản Thoả thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập. Bạn công nhận rằng, website NHATHAUVANG.COM không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, vì website NHATHAUVANG.COM khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên website NHATHAUVANG.COM không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với Điều khoản Thoả thuận này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong vùng tương tác.

Website NHATHAUVANG.COM không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng website NHATHAUVANG.COM có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, website NHATHAUVANG.COM có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. Website NHATHAUVANG.COM giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng (i) vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của NHATHAUVANG.COM vẫn còn hiệu lực vào lúc đó, (ii) bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của website NHATHAUVANG.COM hoặc các nhóm thứ ba khác, (iii) vi phạm luật hiện hành hoặc (iv) những điều không hay khác.

4. Chấm dứt

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website NHATHAUVANG.COM trong điều hành trang web, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website NHATHAUVANG.COM. Website NHATHAUVANG.COM có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website NHATHAUVANG.COM mà không thông báo với các hành động khi NHATHAUVANG.COM tin là vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website NHATHAUVANG.COM đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến website NHATHAUVANG.COM và những người sử dụng khác.

Website NHATHAUVANG.COM với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website NHATHAUVANG.COM nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ NHATHAUVANG.COM, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

5. Các liên kết

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên website NHATHAUVANG.COM, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website NHATHAUVANG.COM. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của website NHATHAUVANG.COM hoặc được kiểm soát bởi NHATHAUVANG.COM. Website NHATHAUVANG.COM không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ website NHATHAUVANG.COM mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

Website NHATHAUVANG.COM, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website NHATHAUVANG.COM, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ website NHATHAUVANG.COM.

6. Bồi thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho website NHATHAUVANG.COM, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới website NHATHAUVANG.COM hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ website NHATHAUVANG.COM, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên website NHATHAUVANG.COM.

7. Từ chối các đảm bảo

Xin hãy dùng sự suy xét tốt nhất của bạn trong việc đánh giá tất cả các thông tin hoặc các ý  kiến  được trình bày trên website NHATHAUVANG.COM. Chính sách của website NHATHAUVANG.COM không xác nhận hay  phản  đối  mọi  ý kiến do các khách hàng bày tỏ, hoặc nội dung do khách hàng, cộng tác viên hoặc nhóm độc lập khác cung cấp. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc truy cập và sử dụng  website NHATHAUVANG.COM là sự mạo hiểm của riêng bạn. Website NHATHAUVANG.COM, các giám đốc, nhân viên, những  người làm công tương ứng, hội viên, người cấp phép hoặc các nhà cung cấp khác cung cấp nội dung, dữ liệu, thông tin hoặc các dịch vụ  không  bảo  đảm rằng, website NHATHAUVANG.COM hoặc sites internet đựơc kết nối đến hoặc từ website NHATHAUVANG.COM sẽ không bị ngắt quãng hoặc bị sai sót, rằng các nhược điểm chắc chắn được sửa chữa, hoặc website này, kể cả các vùng tương tác hoặc máy chủ tạo ra nó không bị nhiễm virus hay các thành phần gây hại khác. Và chúng tôi cũng không đảm bảo về các kết quả nhận được từ việc sử dụng website NHATHAUVANG.COM

Website NHATHAUVANG.COM không đảm bảo tính đúng lúc, tính trình tự, tính chính xác, sự ủy quyền, tính  đầy đủ, tính hữu dụng, tính bất khả xâm phạm, tính tin cậy, tính sẵn sàng hoặc tính chắc chắn của  mọi nội dung, thông tin, dịch vụ hoặc giao dịch được cung cấp qua website NHATHAUVANG.COM hoặc sites  internet   được kết nối đến hoặc từ  website  NHATHAUVANG.COM. Website NHATHAUVANG.COM được cung cấp trên cơ sở “ với  tư cách là”,  “ nếu có” mà không có bất kỳ đảm bảo theobất cứ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm  nhưng  không  hạn chế các vấn đề có tính thương mại hay phù hợp cho một mục đích cụ thể.

8. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Website NHATHAUVANG.COM, các giám đốc, nhân viên, những  người làm công tương ứng, hội  viên, người cấp phép hoặc các nhà cung cấp khác không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên theo hoặc nảy sinh từ bản thỏa thuận này vì lý do ứng xử sai lầm, sơ suất hoặc bất kỳ nguyên nhân, hành động khác nào, bao gồm nhưng không hạn chế mọi nghĩa vụ pháp  lý cho mọi  thiệt  hai gây ra bởi mọi thiếu sót trong thực hiện, lỗi bỏ sót, gián đoạn, sự đột biến, hỏng hóc, nhiễu  điện, việc xóa, chậm trễ trong hoạt động, hoặc chuyển tải virus máy tính, hỏng đường liên lạc, hỏng  thiết  bị, lỗi phần mềm, vi phạm, truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hoại, thay thế, hoặc sử  dụng  các bản ghi.

Website NHATHAUVANG.COM, các giám đốc, nhân viên, những  người làm công tương ứng, hội viên, người cấp phép hoặc các nhà cung cấp khác không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bên thứ ba  khác  về  mọi quyết định hoặc hành động mà bạn thực hiện vì tin vào nội dung chứa trong  website  NHATHAUVANG.COM   hoặc  nội dung chứa trong các sites đựơc kết nối đến hoặc từ website NHATHAUVANG.COM vì những nội dung này  có  thể có lỗi kỹ thuật, các lỗi không chính xác khác hoặc các lỗi in, lỗi biên tập. Các thay đổi được bổ sung   định kỳ vào các nội dung trong này sẽ được cập nhật trong các phiên bản mới của website  NHATHAUVANG.COM và đặc biệt được bao hàm trong bản thỏa thuận này. Website NHATHAUVANG.COM và các cộng tác viên có thể có  những  cải tiến và/ hoặc các thay đổi về nội dung vào bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý và thừa nhận rõ ràng  rằng, website NHATHAUVANG.COM không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung  thực  hoặc  các hành vi bất hợp pháp khác của bất kỳ khách hàng nào. Nếu bạn không bằng lòng với bất  kỳ  nội  dung  nào trên website, một phần hoặc toàn bộ giao kèo trong bản thỏa thuận truy cập của website NHATHAUVANG.COM thì biện pháp duy nhất của bạn là thôi không truy cập và sử dụng dịch vụ trên website NHATHAUVANG.COM nữa.

9. Các vấn đề khác

Điều khoản Thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website NHATHAUVANG.COM và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website NHATHAUVANG.COM có thể xét lại Điều khoản Thoả thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website NHATHAUVANG.COM. Bạn đồng ý xem xét lại Điều khoản Thoả thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website NHATHAUVANG.COM . Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website NHATHAUVANG.COM sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Việc website NHATHAUVANG.COM không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều khoản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.
Xin cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bản Thỏa thuận này, và một lần nữa xin cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng rằng những thông tin trên NHATHAUVANG.COM sẽ hữu ích đối với bạn.

Nếu bất kỳ điều nào của Điều khoản Thoả thuận này hoặc của mọi chính sách khác được thể hiện trên NHATHAUVANG.COM không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó cần được hiểu, theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực. Việc website NHATHAUVANG.COM không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều khoản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ. Điều khoản Thoả thuận này sẽ được quản lý theo các luật của địa phương sở tại của website NHATHAUVANG.COM trừ phi có sự mâu thuẫn các quy tắc của các luật, và bạn và website NHATHAUVANG.COM đều phải phục tùng quyền thực thi pháp lý duy nhất của toà án địa phương đó. Điều khoản Thoả thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịch vụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ website NHATHAUVANG.COM.vn đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của website NHATHAUVANG.COM.vn về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của website NHATHAUVANG.COM.vn đối với người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết đó.