Ehomes Phú Hữu – Anh Châu

Hoàn thiện nội thất căn hộ Ehomes Phú Hữu Quận 9

KHÁCH HÀNG

Anh Châu

DIỆN TÍCH

75m2

VỊ TRÍ

Phú Hữu - Quận 9

CHI PHÍ ĐẦU TƯ

300 triệu

QUY MÔ

2 phòng ngủ

Ehomes Phú Hữu - Anh Châu

Ehomes Phú Hữu - Anh Châu

Ehomes Phú Hữu - Anh Châu

Ehomes Phú Hữu - Anh Châu

Ehomes Phú Hữu - Anh Châu

Ehomes Phú Hữu - Anh Châu

Ehomes Phú Hữu - Anh Châu

Ehomes Phú Hữu - Anh Châu

Ehomes Phú Hữu - Anh Châu

Ehomes Phú Hữu - Anh Châu

Ehomes Phú Hữu - Anh Châu

Ehomes Phú Hữu - Anh Châu