Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2

KHÁCH HÀNG

Anh Đạt

DIỆN TÍCH

5mx20m

VỊ TRÍ

Lakeview Quận 2

CHI PHÍ ĐẦU TƯ

1.2 Tỷ

QUY MÔ

1 Trệt 3 Lầu

Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 18
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 19
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 20
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 21
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 22
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 23
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 25
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 27
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 28
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 29
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 30
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 32
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 10
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 13
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 15
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 9
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 14
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 11
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 8
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 5
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 4
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 3
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 7
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 6
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 2
Hoàn thiện nội thất Lakeview Quận 2
ntv 34