Nhà Anh Phong Thuận An – Bình Dương

KHÁCH HÀNG

Anh Phong

DIỆN TÍCH

245m2

VỊ TRÍ

Bình Dương

CHI PHÍ ĐẦU TƯ

1 Tỷ 250 Triệu

QUY MÔ

1 trệt 2 lầu ( 3 tấm)

Nhà Anh Phong Thuận An - Bình Dương

Nhà Anh Phong Thuận An - Bình Dương

Nhà Anh Phong Thuận An - Bình Dương

Nhà Anh Phong Thuận An - Bình Dương

Nhà Anh Phong Thuận An - Bình Dương

Nhà Anh Phong Thuận An - Bình Dương

Nhà Anh Phong Thuận An - Bình Dương

Nhà Anh Phong Thuận An - Bình Dương

Nhà Anh Phong Thuận An - Bình Dương

Nhà Anh Phong Thuận An - Bình Dương

Nhà Anh Phong Thuận An - Bình Dương

Nhà Anh Phong Thuận An - Bình Dương

Nhà Anh Phong Thuận An - Bình Dương

Nhà Anh Phong Thuận An - Bình Dương