Nhà Phố Vạn Phúc

Phòng khách & Bếp & Phòng ăn      

Phòng khách & Bếp & Phòng ăn

PHONG KHACH BEP TANG 1 2 result

PHONG KHACH BEP TANG 1 3 result

PHONG KHACH BEP TANG 1 4 result

PHONG KHACH BEP TANG 1 7 result

PHONG KHACH BEP TANG 1 6 result

 

PHONG KHACH BEP TANG 1 8 result
Phòng sinh hoạt chung

PHONG SINH HOAT CHUNG TANG 4 1 result

 

PHONG SINH HOAT CHUNG TANG 4 2 result
Phòng ngủ Master & Phòng thay đồ

PHONG MASTER TANG 2 4 result

PHONG MASTER TANG 2 6 result

PHONG MASTER TANG 2 7 result

PHONG MASTER TANG 2 5 result

PHONG MASTER TANG 2 P. THAY DO 4 result

PHONG MASTER TANG 2 P. THAY DO 5 result

PHONG MASTER TANG 2 P. THAY DO 3 result

PHONG MASTER TANG 2 P. THAY DO 1 result

PHONG MASTER TANG 2 TOILET 3 result

PHONG MASTER TANG 2 TOILET 2 result

PHONG MASTER TANG 2 TOILET 1 result
Phòng ngủ nhỏ

PHONG NGU 1 TANG 3 4 result

PHONG NGU 1 TANG 3 TOILET 1 result

PHONG NGU 1 TANG 3 2 result

PHONG NGU 2 TANG 3 5 result

PHONG NGU 2 TANG 3 4 result

PHONG NGU 2 TANG 3 TOILET 1 result

PHONG NGU 2 TANG 3 TOILET 2 result
Sân thượng và ban công

SAN THUONG TANG 4 2 result

SAN THUONG TANG 4 1 result

SAN THUONG TANG 4 1 result